ร้าน หนุ่มเมืองนนท์
www.nummuangnont.99wat.com
08-6666-5221
num_donyow

สวัสดี ครับ ยินดีต้อนรับ เพื่อนพ้องน้องพี่ ชาวนิยมพระเครื่องทุกท่าน

 

รับเช่า-ให้เช่า-แลกเปลี่ยน พระเครื่อง , เครื่องราง และ ให้ความเป็นกันเองทุกท่าน ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

 

" หนุ่มเมืองนนท์ " ติดต่อ 08-6666-5221 E-mail:nak14121@gmail.com " หลวงพ่อมุ่ย ของจริง น้ำนิ่ง ไหลลึก "

 
เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 10 หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก พิธีใหญ่


  ส่งข้อความ

ชื่อร้านค้า
หนุ่มเมืองนนท์
โดย
apiruk
ประเภทพระเครื่อง
พระเหรียญปั๊ม
ชื่อพระ
เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 10 หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก พิธีใหญ่
รายละเอียด
เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่ 10 เนื้อทองแดงกะหลั่นทอง หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก พิธีใหญ่ สวยมากครับ

เหรียญทรงคุณค่า ในหลวงทรงผนวช ร.10
#######***"ประวัติ''***#######
เหรียญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 สมัยครั้งทรงผนวช (วชิราลงกรโณ ภิกขุ วชิรูปมจิตฺโต สิยา) วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2521
เนื้อทองแดงปลุกเสก 3 วาระ
จะเป็นเหรียญหลักทรงผนวชของ ร.10 เหมือนเหรียญทรงผนวชของ ร.9 ครับ
อภิมหาพิธียิ่งใหญ่ ปลุกเสก 7 วัน 7 คืน
เหรียญรุ่นนี้ ถือว่าเป็นเหรียญอภิพิธียิ่งใหญ่ระดับประเทศ ผ่านการปลุกเสก 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 :
ปลุกเสกเดี่ยว โดย หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล และ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ใน ปี ๒๕๑๗
ครั้งที่ 2 :
เหรียญนี้ได้เข้าร่วมปลุกเสกกับ พระสมเด็จทรงจิตรลดา นางพญา (หลังอุณาโลม ) และ ( หลัง สก.) ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร ใน วันที่ 12 กรกฎาคม 2519 เป็น เวลา 7 วัน 7 คืน เกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสก มีดังนี้
วันจันทร์ 5 ก.ค. 2519 เวลา 17.00 น.
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
- สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
- พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดฉิมพลี
- หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
- หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา
- พระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
- พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย
- หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์ ๑๐รูป
- สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม
- สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
- สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ
- พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ
- พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม
- พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม
- พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ
- พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม
- พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์
- พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม
วันอังคาร 6 ก.ค. 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
- พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
- หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
- พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร
- หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย
- หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม ร้อยเอ็ด
- พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต ธนบุรี
- พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
วันพุธ 7 ก.ค. 251
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงมีพระราชศรัทธาออกบวช
โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์
ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ"
และเมื่อทรงผนวชแล้ว ได้ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
########***เหรียญรัชการที่ 10 ทรงผนวช จัดสร้างในปีที่ทรงเสด็จออกผนวช วันที่ 6 เดือน 11 พ.ศ.2521 ประกอบด้วย..
1. เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อทองแดง จำนวนไม่มาก
2. เหรียญเนื้อทองคำ เงิน ทองแดง(แกะเลข) เป็นชุดจำนวน 109 ชุด
3. เหรียญเงิน เดี่ยวๆ แกะเลขจำนวน 999 เหรียญ
4. เหรียญทองแดงกะไหล่ทอง จำนวนไม่มาก
5. เหรียญทองแดงรมนํ้าตาลจำนวน 84,000 เหรียญ
ออกจำหน่ายเหรียญละ 50 บาทนำเข้าพิธีที่วัดบวรนิเวศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์
ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ"
และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดสจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
***เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมฯ ทรงผนวช ปี 2521 มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร วัตถุมงคลชุดนี้อธิฐานจิตปลุกเสกโดย..
1. หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล
2. หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง
แล้วยังได้นำเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกอีก หลายวาระ เกจิคณาจารย์อธิฐานจิตทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมกับวัตถุมงคลอื่นๆ
พระเกจิคณาจารย์ที่ร่วมอธิฐานจิตปลุกเสกรวบรวมได้พอสังเขป ดังนี้
#พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ เลย
#สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
#พระราชสังวราภิมณท์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
#สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม
#พระราชธรรมวิจารย๋ (หลวงปู่ธูป) วันสุนทรธรรมทาน
#สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
#พระราชสังสรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ) วัดราชสิทธาราม
#หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
#พระภาวนาวิมลเถร (สิริ) วัดชนะสงครม
#สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ
#พระวิสุทธิสารเถร (ถิร) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
#พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ
#พระรัตนากรวิสทุธิ์ (หลวงปู่ดุลย์) วัดศรีบูรพาราม สุรินทร์
#พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม
#พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง
#พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม
#พระณาญโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม
#พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ
#พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
#พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม
#พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์ ) วัดโพธินิมิตร ธนบุรี
#พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์
#พระอุดมวิสุทธิเถร (อาจารย์วัน) วัดถ้าอภัยดำรง สกลนคร
#พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม
#พระสุนทรธรรมภาณี (หลวงพ่อเเพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
#พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
#พระครูเกษมธรรมานันท์ (เเช่ม) วัดดอนยายหอม
#หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี
#พระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร
#หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต
#พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
#หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย
#พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว ปัตตานี
#พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย
#พระครูสุจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
#หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
#พระครูสังวรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อพล) วัดหนองคณที สระบุรี
#พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี
#พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม) วัดสรรเพชณ์ นครปฐม
#หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี
#พระมหาวีระ (ฤาษีลิงดำ ) วัดจันทาราม อุทัยธานี
#หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ฯลฯ
#พระอาจารย์สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด
#พระอาจารย์เหรียญ มหาปุญโญ วัดมหาสมณกิจภาวนา
#พระอาจารย์พัฒน์ สุขกาโม วัดทับซ้าน สกลนคร
#พระอาจารย์เเบน ธนากโร วัดธรรมเดจีย์ สกลนคร
#พระอาจารย์จวน กุลเชฐโร วัดเจติยาคิรี สกลนคร
#พระอาจารย์ฟัก สนติธมโม วัดเขาสามผาน จันทบุรี
#พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดไตรวิเวก สุรินทร์
#พระครูปลัดไพบูลย์ สุมังคโล วัดรัตนาราม พะเยาว์
#หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชีงใหม่
#หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา
#พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น
ราคา
15,000.-
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0866665221
ID LINE
num_donyow
จำนวนการเข้าชม
127 ครั้ง
บัญชีธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตน
ธนาคารกรุงเทพ / 110-0-94120-0